Για τη σύνταξη απολογισμών βιωσιμότητας

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εγκεκριμένους από το GRI εκπαιδευτές της EY στην Ελλάδα, αλλά και από στελέχη του διεθνούς δικτύου υπηρεσιών βιωσιμότητας της EY. Προσκεκλημένοι ομιλητές κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων εμπλούτισαν τη διημερίδα με παραδείγματα εταιρικής υπευθυνότητας. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι εταιρειών από τους κλάδους των τραπεζών, των κατασκευών, των πετρελαίων, των τροφίμων, των τηλεπικοινωνιών, καθώς και του δημόσιου τομέα.