Με αντικείμενα το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως και έχει ως αντικείμενα το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές, με εισηγητές από τον χώρο του διεθνούς εμπορίου, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης εκθέσεων.

Οι συμμετέχοντες αμοίβονται με 5 ευρώ μικτά την ώρα και τους παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Μέχρι σήμερα, έχουν καταρτιστεί περίπου 250 άτομα σε Αθήνα και περιφέρεια, ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και επιχειρήσεις μπορούν ακόμη να δηλώσουν συμμετοχή.