Σε συνεργασία με τη Sandler Training

Το πρόγραμμα, προσομοιάζοντας τις τεχνικές ερωτήσεων με την μαιευτική και την διαλεκτική του Σωκράτη, βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την ικανότητα σωστού προσδιορισμού των αναγκών του πελάτη, εκτέθηκαν σε μια σειρά τεχνικών που θα τους βοηθήσουν στις πωλήσεις τους και ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν μια νέα στάση και αυτοπεποίθηση απέναντι στην πώληση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε και η Έρευνα Πωλήσεων της KPMG, η οποία πραγματοποιήθηκε ειδικά για το Ινστιτούτο Πωλήσεων της Ελλάδος, και εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη πωλήσεων και στις αλλαγές στους ρόλους και στις δεξιότητες ως αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας.