Με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εγκεκριμένους, από το GRI, εκπαιδευτές της EY. Προσκεκλημένοι ομιλητές ελληνικών επιχειρήσεων εμπλούτισαν τη διημερίδα με παραδείγματα απολογισμών. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι εταιρειών από τους κλάδους των τραπεζών, των φαρμάκων, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών.