Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» υλοποίησε η Mytilineos, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣKEΠ) σε 10 σχολεία της τοπικής κοινωνίας του νομού Βοιωτίας, ενημερώνοντας 524 μαθητές για την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.

Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν στις θεματικές: 1. Κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας. 2. Κατανόηση και εξοικείωση με έννοιες όπως: αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, προσβασιμότητα, πρόσβαση, συμπεριληπτική επικοινωνία, έννοια της σημασίας της συμπεριληπτικής στάσης και νοοτροπίας και πρακτικές κατευθύνσεις για την καθημερινή συναναστροφή με άτομα με αναπηρία.