Της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη
Ο Ασφαλιστικός Γονέας, το πρόγραμμα της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη που εξασφαλίζει προνόμια στους κατόχους του, προχώρησε πρόσφατα σε μια ακόμη συμφωνία με την εταιρεία πετρελαιοειδών ΕΚΟ, μέλος του ομίλου ΕΛΠΕ, διευρύνοντας το Δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Οι κάτοχοι του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, επιλέγοντας ένα από τα 230 συμβεβλημένα πρατήρια ΕΚΟ και BP, επωφελούνται με επιστροφή ασφαλίστρων 1% σε κάθε συμβόλαιο τους στην Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και δωρεάν αγορές από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης ή απώλειας ζωής από ατύχημα.