Πρόεδρος η Γεωργία Κωστηνάκη της Euricom Hellas
Στις 18 Απριλίου 2018 διενεργήθηκαν οι εκλογές στον νεοσύστατο Σύνδεσμο Ορυζομύλων Ελλάδας για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για την εκλογή του προεδρείου. Η σύνθεση του ΔΣ του συνδέσμου είναι η εξής: Πρόεδρος η Γεωργία Κωστηνάκη (Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Euricom Hellas), Α Αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Πιστιόλας (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Agrino), Β Αντιπρόεδρος η Αικατερίνη Σπανού (Αντιπρόεδρος της Σπανός ΑΕ), Γραμματέας η Όλγα Κουρέα (Διευθύντρια Marketing της  3αλφα –Αφοι Κ Καραγεωργίου ΑΕΒΕ) και Ταμίας ο Σταύρος Μπέγκας (Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος της Mπέγκας ΑΕ).