Με εταιρείες που γιορτάζουν μια σημαντική επέτειο από την ίδρυσή τους

H εκδοτική αυτή πρωτοβουλία του Ομίλου διατίθεται σε έντυπη μορφή και σε CD ROM και περιλαμβάνει λίστες εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας, με χρήσιμα στοιχεία, εταιρικά αφιερώματα των εταιρειών της Έκδοσης, καθώς και επίκαιρη τοποθέτηση των επικεφαλής σημαντικών φορέων επιχειρηματικότητας της χώρας.