Η ανάγκη επανεξέτασης της στρατηγικής και της δραστηριότητας του τουρισμού με δεδομένες την ανάγκη της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με τα θέματα βιωσιμότητας και τις δεσμεύσεις των χωρών μέσω της Ατζέντας 2030, αποτέλεσαν το βασικό θέμα διαδικτυακής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε από το CSR Hellas, τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου, με θέμα «Ελληνικός Τουρισμός: Προς ένα νέο μοντέλο με όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Ανάμεσα στα θέματα που αναδείχθηκαν στη συζήτηση ήταν η σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην τουριστική στρατηγική και βιομηχανία. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο νέες απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών, που με τη σειρά τους επηρεάζουν και αυτές τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους ομιλητές στα θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, εργαζομένων και επιχειρηματιών, στα θέματα βιωσιμότητας, όπως και της ανάπτυξης ολιστικών προσεγγίσεων, με έμφαση στα θέματα υποδομών και ενεργειακής επάρκειας, παράλληλα με την αντίστοιχη ανάπτυξη και των άλλων κλάδων οικονομίας των τουριστικών προορισμών.