Εκδήλωση με τίτλο «Διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο μέλλον, με τεχνολογίες που μεταμορφώνουν την κάθε ημέρα» πραγματοποίησε η Siemens Ελλάδας, παρουσιάζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση και διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον στους τομείς της Βιομηχανίας και των Υποδομών.

Με καλεσμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή στελεχών και συνεργατών της Siemens στην Ελλάδα, περισσότεροι από 200 πελάτες, συνεργάτες της εταιρείας και εκπρόσωποι επιστημονικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών φορέων, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ειδικές, θεματικές τεχνολογικές συνεδρίες που εστίαζαν στις τεχνολογίες που κυριαρχούν στις Ψηφιακές Βιομηχανίες και τις Έξυπνες Πόλεις, καθώς και μια διιαδραστική έκθεση εφαρμογών, πλαισίωσαν τις κεντρικές ομιλίες. Η κεντρική εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Δρ. Βασίλειου Χατζίκου, CEO Siemens A.E., και του Δήμου Σαπίδη, CEO Siemens Mobility A.E., με τίτλο «Ο Ψηφιακός Κόσμος του Αύριο: Επιταχύνοντας τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία και τις υποδομές».