Οι Κ. Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, Δ. Μαύρος, Πρόεδρος Δ.Ε του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ, Στ. Ανδριανόπουλος, Executive Consultant της Planning, Γιώργος Βελέντζας, Α΄ Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντής των ΚΑΕ, Κ. Γιατζιζόγλου, Γενικός Δ/ντής της Hellenic Quality Foods, Γιώργος Γκόνος, Δ/νων Σύμβουλος της McCain, Βασίλης Κάτσος, Πρόεδρος της Pharmathen International, Ιωάννης Κολοβός, Δι/νων Σύμβουλος της Edenred, Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Chief Business Development Officer της International Life Group, Γιώργος Πίττας, Δ/νων Σύμβουλος της Μελισσοκομικής Εταιρείας Αττική, Στ. Σταυρίδης, Δ/νων Σύμβουλος της Piscines Ideales και Γιώργος Τσακογιάννης, Γενικός Δ/ντής της Bull, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους νέους.