Η εκδήλωση έχει στόχο να ενημερώσει τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες και οι πρακτικές του ψηφιακού marketing, το οποίο έχει εξελιχθεί από περιφερειακή τεχνική σε κεντρικό στρατηγικό εργαλείο επικοινωνίας με τον πελάτη. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει «στρογγυλό τραπέζι» με συζήτηση και ερωτήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο των επιχειρήσεων που εφάρμοσαν λύσεις ψηφιακού marketing, αλλά και των κατασκευαστών λογισμικού και δικτύων που παρέχουν τις υποδομές. Κύριος Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Sieben και υποστηρικτές οι Interlife Ασφαλιστική και Admine.