Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την ΕΚΕ και την υπεύθυνη κατανάλωση. Από την έρευνα αναδείχθηκαν δύο σημαντικά θέματα: αφενός η επιβεβαίωση της μεγάλης απώλειας εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στις επιχειρήσεις και αφετέρου οι αναδυόμενες νέες προκλήσεις, που επηρεάζουν σήμερα άμεσα την ελληνική κοινωνία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρέμβαση και από την Cecilia Williams, από την Foretica Ισπανίας. Επίσης περιλαμβάνει δύο panels, κατά τα οποία θα συζητηθεί το πως μπορεί να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη και το κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες, μέσα από την ουσιαστική υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών και αξιών της ΕΚΕ, να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.