Περισσότερα από 30 υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης παρευρέθησαν στο workshop με θέμα «ESG και Net-Zero Προσκλήσεις και Ευκαιρίες», που διοργάνωσε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στις 20 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Στο workshop οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στο ESG το 2023, όπως φαίνεται να διαμορφώνονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από τον Πρόεδρο του Κέντρου Αειφορίας, Νίκο Αυλώνα. Επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες σε Αμερική και Καναδά έχουν ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ESG Reporting, από τον επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών του CSE στην Βόρεια Αμερική, Thomas Weber.

Τέλος, για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μιας στρατηγικής ESG, από τη Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ, Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου και τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει η Nova-Wind, από την Corporate Affairs & ESG Manager, Αγγελική Ελευθερίου.