Διαδικτυακή εκδήλωση για τα ESG διοργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), στις 6 Απριλίου, με την υποστήριξη του Capital.gr. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η σημασία των κριτηρίων ESG για τις εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα. Προκλήσεις και Ευκαιρίες» και διοργανώνεται για πρώτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, φορά στην Ελλάδα για τον κλάδο ενέργειας.

Στόχος δε είναι η ενημέρωση των εταιρειών για τις τάσεις και εξελίξεις στον χώρο τους στον τομέα των ESG κριτηρίων σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, με παραδείγματα και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η έρευνα του Κέντρου Αειφορίας για τις top 10 μεγάλες και μικρομεσαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα σε σχέση με τις επιδόσεις τους στα ESG.