Από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Η εκδήλωση είναι η πρώτη σειράς δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Δες την Ψηφιακά 2.0», στο οποίο εμπεριέχεται η δράση για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εξοικείωση με την Βικιπαίδεια και ο εμπλουτισμός των λημμάτων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τους συντάκτες της Βικιπαίδειας. Κατά την εκδήλωση θα διεξαχθεί βιωματικό σεμινάριο συγγραφής άρθρων. Οι παρουσιάσεις γίνονται σε χώρο με πρόσβαση στο διαδίκτυο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες, εφόσον διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή, να μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση επιτόπου.