Ο ΣΗΠΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση

Στις 24 Ιουνίου, συζητήθηκε στο ΣτΕ η αίτηση των Ενώσεων περιφερειακού και κλαδικού Τύπου για την ακύρωση της επιβολής φόρου 2% επί του ακαθαρίστου των εφημερίδων, υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.

Στους διάδικους δόθηκε προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως τις 15 Ιουλίου. Η προσφυγή του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) στο ΣτΕ, υπηρετεί την προσπάθεια επιβίωσης των περιφερειακών, εκδοτικών επιχειρήσεων. Ο ΣΗΠΕ αναφέρει σχετικά: «Με την πρόσφατη πανελλαδική διαμαρτυρία μας δείξαμε ότι υπερβολικά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη απειλούν την υπόσταση του περιφερειακού Τύπου βεβαίως και της εργασίας σ’ αυτόν.

Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και προς άρση κάθε παρεξήγησης ότι τα μέλη του ΣΗΠΕ δεν αφίστανται των υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλιστικών Ταμείων, συχνά χωρίς την προσδοκώμενη ικανοποίηση των αναγκών τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η προσφυγή στα Δικαστήρια ήταν δυνατόν να αποτραπεί από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο τόσο με τη γενική κυβέρνηση όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, φυσικά και με τα Ταμεία. Δυστυχώς όμως το σχετικό αίτημά μας εκκρεμεί για μήνες».