Έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

Ο προϋπολογισμός οριστικοποιήθηκε στις 243.902 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί στο site του Δήμου Πειραιά, καθώς και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, στην εφημερίδα της ΕΕ και στον ελληνικό Τύπο, όπου και θα αναφερθούν όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τους όρους και τις προθεσμίες του διαγωνισμού.