Αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για κυβερνητικούς φορείς
Ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα η αξιολόγηση του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “Σύζευξις ΙΙ”», που υπέβαλε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ στους Jaspers, το υποστηρικτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχεδίαση επενδυτικών προτάσεων υψηλής κλίμακας.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του ΦΜΕ και τον υπέβαλε προς αξιολόγηση/έγκριση στους Jaspers.

Στις 5/12/2018, οι Jaspers αξιολόγησαν θετικά τον Φάκελο του έργου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την περαιτέρω υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου. Το έργο «Σύζευξις ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα, με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτήρια) αυτού.