Για την κυκλοφορία μηχανών γραμματοσήμανσης Neopost

Τα ΕΛΤΑ έλεγξαν και ενέκριναν τους συγκεκριμένους τύπους μηχανών γραμματοσήμανσης για την ακρίβεια τους στην ταχυδρομική σήμανση, τη σωστή διαχείριση των ταχυδρομικών τελών, την ασφάλεια λειτουργίας καθώς και τις παραγόμενες αναφορές. Οι τύποι μηχανών IS και IJ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και διαθέτουν λειτουργίες online επαναφόρτωσης και εκτύπωσης γραφικών, με δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης.