Μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο θα ανήκει οργανικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και θα συνεργάζεται με την υφιστάμενη έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία του θα τοποθετήσει στο επίκεντρο του γερμανικού, αλλά και ευρωπαϊκού επιστημονικού ενδιαφέροντος, τη νέα ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η Χριστίνα Λαμπροπούλου, Οικονομική Διευθύντρια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, συμβάλλοντας στη δημιουργία και στήριξη ενός Κέντρου που θα διαδώσει περαιτέρω το σύγχρονο ελληνικό πνεύμα σε ολόκληρη τη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη. Για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο Νέου Ελληνισμού αποτελεί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό και διεπιστημονικό κόμβο».