Παρουσίαση των προκλήσεων και επιτυχιών της εταιρείας

«Με τις νέες επενδύσεις μας κάνουμε την εταιρεία δυνατότερη, λειτουργώντας μέσα σε σταθερό θεσμικό πλαίσιο και σε ένα  εδραιωμένο μονοπώλιο, εξασφαλίζοντας το υπεύθυνο παιχνίδι προς την ελληνική κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κ. Λουρόπουλος και πρόσθεσε ότι η ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να επιστρέφει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην κοινωνία με την μορφή κερδών παικτών, προμηθειών πρακτόρων, φόρων και μερισμάτων προς τους μετόχους, αλλά και χορηγιών και δωρεών.