Δηλώσεις για το Sustainable Greece 2020

Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στην κατάλληλη στιγμή για να αναζωογονήσει την πορεία για μια βιώσιμη οικονομία, αναγκαία προϋπόθεση για μια κοινωνία με μέλλον και προοπτική. «Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο αποτελεί ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας που μεταφέρει, πλέον, στις επιχειρήσεις την ευθύνη της λειτουργίας τους και της απόδειξης της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Επομένως, η ενσωμάτωση των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης, του διαλόγου με την κοινωνία και του απολογισμού για τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς τους, καθίστανται κρίσιμες για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας», πρόσθεσε.