Εκδήλωση των ACS και University of Illinois

Το panel των ομιλητών αποτελείται από τους T. Ανανιάδη, Area Manager Greece/Cyprus Starwood Hotels and Resorts, Π. Αποστολίδη, General Manager AbbVie Pharmaceuticals S.A., Π. Κανέλλη, Ph.D., President Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ν. Κουμέτη, Business Unit President Coca Cola Central & Southern Europe, Α. Παλιό, Director Victoria Steamship Ltd., Α. Παπαστάμου, Ph.D., Ειδικός Σύμβουλος, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, S. Sabbagh, President Consolidated Contractors Company, Μ. Τσαμάζ, CEO, OTE.

H εκδήλωση αποσκοπεί στο να μεταφέρει γνώση και εμπειρία καταξιωμένων στελεχών της αγοράς στη νεότερη γενιά όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για επαγγελματική ανέλιξη μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.