Σύμφωνα με έρευνα της FedEx Express

«Η Ελλάδα παράγει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, με μεγάλες δυνατότητες εξαγωγής. Λάδι, προϊόντα αγροτικής μεταποίησης, αλουμίνιο, ενδύματα και δέρμα, αποτελούν σημαντικά όπλα στην εθνική εξαγωγική μας φαρέτρα. Η αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας αναδύεται ως σημαντικός εξαγωγικός προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων και τη βιωσιμότητα των εξαγωγέων», σχολίασε ο Αντώνης Τσεσμελής, Εμπορικός Διευθυντής της Orbit Couriers. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις που εξάγουν έχουν 1,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να σημειώσουν ανάπτυξη ύψους 11% η μεγαλύτερη, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εξάγουν. Η Orbit Couriers είναι εταιρεία του Ομίλου Ορφέας Βεϊνόγλου και επίσημος και αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών της FedEx Express στην Ελλάδα.