«Η Ελλάδα παράγει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, με μεγάλες δυνατότητες εξαγωγής. Λάδι, προϊόντα αγροτικής μεταποίησης, αλουμίνιο, ενδύματα και δέρμα, αποτελούν σημαντικά όπλα στην εθνική εξαγωγική μας φαρέτρα. Η αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας αναδύεται ως σημαντικός εξαγωγικός προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων και τη βιωσιμότητα των εξαγωγέων», σχολίασε ο Αντώνης Τσεσμελής, Εμπορικός Διευθυντής της Orbit Couriers. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις που εξάγουν έχουν 1,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να σημειώσουν ανάπτυξη ύψους 11% η μεγαλύτερη, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εξάγουν. Η Orbit Couriers είναι εταιρεία του Ομίλου Ορφέας Βεϊνόγλου και επίσημος και αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών της FedEx Express στην Ελλάδα.