Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι οφειλές της εφημερίδας προς τρίτους (εργαζόμενους, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κ.α.) θα πρέπει να διεκδικηθούν από τους ενδιαφερόμενους δικαστικά, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία της θα πρέπει να πωληθούν. Ως τέτοια εκλαμβάνονται τα κτίρια της εφημερίδας στο Νέο Κόσμο και στο Κορωπί, καθώς και οι εκτυπωτικές της εγκαταστάσεις.