Η Microbase, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες της Microbase CommServer και Microbase CTI, ολοκλήρωσε την υλοποίηση εφαρμογής λήψης παραγγελιών για λογαριασμό της Pizza Fan Τουρκίας.