Σε συμφωνία για την ενίσχυση του Προσωπικού της Alpha Bank, μέσω της εφάπαξ χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατέληξαν η Διοίκηση της τράπεζας και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, στο πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που τίθεται σε ισχύ για την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στους εργαζόμενους της τράπεζας με τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως και 3.000 ευρώ και διαμορφώνεται κλιμακωτά από 300 έως 800 ευρώ, αναλόγως αποδοχών, ενώ για ειδικές κατηγορίες του προσωπικού, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, χηρείες και εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας έως 67%, το ποσό ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Παράλληλα, με τη νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ της Alpha Bank, αναβαθμίζεται το πλαίσιο στήριξης και παροχών κοινωνικής μέριμνας προς το προσωπικό.

Η νέα σύμβαση προβλέπει ακόμη τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου, αλλά και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος βαθμίδων και, συνακόλουθα, αποδοχών. Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει από την 1 Φεβρουαρίου 2023, ενώ διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε μείωση των υφιστάμενων αποδοχών των εργαζομένων.