Σύμφωνα με έρευνα του ΟΠΑ
Tο Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήγαγε τηλεφωνική δημοσκόπηση με σκοπό την καταγραφή των στάσεων των καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διακινούν τα σούπερ μάρκετ της ελληνικής αγοράς.

Την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποίησε ο καθηγητής του ΟΠΑ, Γεώργιος Μπάλτας. Μεταξύ άλλων, στο θέμα της τιμής, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 91,3% θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή από τις μάρκες των κατασκευαστών. Στο θέμα της ποιότητας, το 24,1% (32% πέρυσι) πιστεύει ότι είναι προϊόντα χειρότερης ποιότητας και το 66,7% (58% πέρυσι) ίδιας ποιότητας, ενώ το 9,2% (10% πέρυσι) τα θεωρεί ανώτερης ποιότητας από τις μάρκες των κατασκευαστών.

Το 36% βρίσκει τις συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότερες, το 3,8% καλύτερες και το 60,2% εφάμιλλες με εκείνες των καθιερωμένων μαρκών. Σε ερώτηση σφαιρικής αξιολόγησης των προϊόντων, το 22,6% (33% πέρυσι) των ερωτηθέντων θεωρεί τις ιδιωτικές ετικέτες χειρότερες, το 11,1% (7% πέρυσι) καλύτερες, ενώ το 66,3% (60% πέρυσι) τις θεωρεί ίδιες με τις μάρκες των γνωστών κατασκευαστών.