Διοργάνωση εσπερίδας στις 13 Φεβρουαρίου

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συζητηθούν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, τη διαχείριση εργαζομένων που αποχωρούν, καθώς και τις επιπτώσεις στη συνοχή της επιχείρησης και στην αποδοτικότητα των εργαζομένων στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.