Οι συννομοθέτες της ΕΕ διαπραγματεύτηκαν «συμφωνία-σταθμό», όπως χαρακτηρίστηκε, για την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Το βράδυ της Παρασκευής, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act). Μαζί με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act), η νέα νομοθεσία θα καθορίσει τα πρότυπα για έναν ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο για τους χρήστες, αλλά και για ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες για τα επόμενα έτη.

Το κείμενο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο και να ελεγχθεί από γλωσσομαθείς νομικούς, πριν από την επίσημη έγκρισή του από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων η συμφωνία προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης στους αλγορίθμους των πλατφορμών, ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να αφαιρούν γρήγορα παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο μετά από σχετικές καταγγελίες, την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, την απαγόρευση της στοχευμένης διαφήμισης προς ανηλίκους και της χρήσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και ότι οι χρήστες θα ενημερώνονται καλύτερα για το πώς επιλέγεται το περιεχόμενο που τους προτείνεται.