Τα Education Leaders Awards θεσπίστηκαν το 2016, με σκοπό να αναδείξουν το φάσμα των δραστηριοτήτων εκείνων που ξεχώρισαν σε κάθε βαθμίδα και από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας. Φέτος, η αναγνώριση για τις ιδέες, την εφαρµογή τους και το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής εµπειρίας, έχει µεγαλύτερη αξία, καθώς το πλαίσιο εκπαίδευσης άλλαξε, λόγω των υγειονομικών συνθηκών.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν Εκπαιδευτικές Μονάδες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που συστηματικά επενδύουν και καινοτομούν στην Εκπαίδευση, αλλά και Εκπαιδευτικοί που επιτελούν εξαιρετικό έργο, με κοινωνικό αντίκτυπο πέραν του προσδοκώμενου. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, π. Επίτροπος Ε.Ε. και π. Υπουργός. Περισσότερες πληροφορίες στο www.educationleadersawards.gr.