Η εταιρεία σχολιάζει τη διάκρισή της στα Best Workplaces 2014

«Στην Edenred προσπαθούμε πάντα για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει ασφάλεια στους εργαζομένους, στο οποίο κυριαρχεί το αίσθημα δικαίου και το οποίο ευνοεί τη συμμετοχή, όσο και την ανάπτυξή τους, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών μας» αναφέρει μεταξύ άλλων. Στο πλαίσιο της διάκρισης δε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Κολοβός δήλωσε: «Βάση κάθε προσπάθειάς μας εξακολουθούν να αποτελούν οι άνθρωποί μας, αυτοί είναι το επίκεντρο ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλύτερη τη ζωή των εργαζομένων».