Περισσότερες από 900 υφασμάτινες, επαναχρησιμοποιούμενες, διαφανείς μάσκες χειλεανάγνωσης διένειμαν σε 20 ειδικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, η Edenred σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Στόχος είναι η παροχή στήριξης στους μαθητές και τους δασκάλους των Ειδικών Σχολείων Κωφών και Βαρηκόων, η διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους μαθητές. Οι μάσκες παραδόθηκαν στα ειδικά σχολεία Αθηναίων, Αττικής, Πατρέων, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ηρακλείου Κρήτης και Ξάνθης. «Η υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία και δημιουργούν θετική επιρροή, αποτελεί βασική δέσμευση και προτεραιότητα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Marketing Director της Edenred, Μαρία Βερούχη.