Στις 9, 10, 11 και 12 Ιουνίου, πραγματοποιείται στην χώρα μας, και συγκεκριμένα στο The Ellinikon Experience Park, το 1ο Φεστιβάλ Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους Ελλάδας (1st Greece New European Bauhaus) με θέμα «Eco-δομώντας το Μέλλον». που καλεί όλους να φανταστούν και να οικοδομήσουν από κοινού ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Το World Human Forum και το Convergences Greece Forum σε συνεργασία με την Ευζήν Life και με στρατηγικό συνεργάτη τη Lamda Development, φέρνουν στην Ελλάδα το ΝΕΒ, έναν νέο ετήσιο θεσμό του οποίου ηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Πρόεδρος Ursula von der Leyen.

Όλες οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στο The Ellinikon Experience Park, με τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο να αντανακλά τους τρεις άξονες του NEB: Beautiful, Sustainable, Together (Όμορφο, Βιώσιμο, Συμπεριληπτικό).

Οι θεματικές της διοργάνωσης εκτείνονται από την Αρχιτεκτονική έως την Τέχνη, από τις Κατασκευές έως την Επαναχρησιμοποίηση, από τον Τουρισμό έως το Περιβάλλον, και από την Τεχνολογία έως τη Χειροτεχνία.