Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies είναι…

Ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας, άριστη αντίληψη του ραγδαία μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, γρήγορα αντανακλαστικά, στρατηγικό προσανατολισμό, δημιουργικότητα και ανθεκτικότητα.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

Στο να ενώσει και να δημιουργήσει νέα κανάλια εξυπηρέτησης πελατών γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και νέες δομές επικοινωνίας, μάθησης και διάδρασης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid 19 η τεχνολογία μπόρεσε να μας φέρει πιο κοντά όταν οι συγκυρίες απαίτησαν φυσική απομάκρυνση. Τα digital εργαλεία και πλατφόρμες αλλάζουν καθημερινά τον τρόπο που δουλεύουμε και το πώς προσεγγίζουμε την καθημερινότητά μας σε κάθε επίπεδο.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Ενστερνιστούμε την αρχή ότι η υγιής επιχειρηματικότητα ενέχει την έννοια της αειφορίας. Είναι σημαντικό ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσεγγίζουν την αειφορία διευρυμένα, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ορθότητας, ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, καθώς και ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας τη φιλοσοφία ESG (Environment, Social, Governance) στη λειτουργία τους.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Παράγοντες σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αλλά και ενεργούς κοινωνικούς εταίρους. Ήδη, μέσα από την κρίση είδαμε ότι οι πολίτες ζητούν από τις επιχειρήσεις πολύ περισσότερα από το να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πολλές φορές απαιτώντας να αναλάβουν θεσμικό ρόλο συμμετοχής στα κοινά. Ειδικά οι Millennials, περιμένουν από τις επιχειρήσεις έμπρακτη δέσμευση και ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα.

Μια δουλειά που ζήλεψα ήταν…

Η πρόσφατη διεθνής καμπάνια του wealth & asset manager Pictet, που αναπτύσσεται σε διεθνή μέσα αλλά και σε digital κανάλια, για τον τρόπο που συνδυάζει την ανθρωποκεντρικότητα με τις αξίες της μάρκας.

Αν είχα το μαγικό ραβδί…

Θα έστηνα αύριο κιόλας στην Ελλάδα μια πλατφόρμα όπως η «charity brand index» που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όλους τους επαγγελματίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, για την αξιολόγηση των ΜΚΟ, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, με διαυγή τρόπο, προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα.

Το κείμενο υπογράφει η Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθυντής Διεύθυνσης Marketing & Επικοινωνίας WB, E.K.E., Χορηγιών & Δημοσίων Σχέσεων, Eurobank