Οι ορθοφωτογραφίες προέκυψαν από φωτοληψίες της περιόδου 2007 έως 2009 και η χωρική ανάλυση των εικόνων είναι 20cm για τις αστικές περιοχές και 50cm για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα λειτουργίας, διαθέτει πλέον ειδικό εργαλείο info, με το πάτημα του οποίου εμφανίζονται πάνω στο χάρτη οδοί, οικισμοί και σημεία ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής.