Εκφράζεται παράλληλα η ανησυχία των CEOs για πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 237 μονάδες έναντι 234 το προηγούμενο τρίμηνο. Το 61% των CEOs εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, ποσοστό που είναι ελαφρώς μικρότερο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (65%). Περισσότερο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών μεγεθών εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (69%) και λιγότερο αισιόδοξοι οι CEOs των βιομηχανιών (55%). Οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες εκφράζοντας σε ποσοστό 42% την εκτίμηση τους ότι η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν. Εξάλλου, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης συνέχισε την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 95 μονάδες έναντι 85 το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτικά η έρευνα στο www.ease.gr.