Για πρώτη φορά μετά από 7 συνεχόμενα τρίμηνα ανοδικής πορείας.

Τέλος, ένας στους δύο CEOs πιστεύουν ότι είναι λίγες οι εταιρείες που θα ακολουθήσουν τις πρόσφατες αποφάσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά της έδρας τους στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 3μηνιαία έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP, η οποία διεξάγεται σε δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τρίτο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στις 135 μονάδες παρουσιάζοντας στασιμότητα μετά από 7 τρίμηνα συνεχούς ανοδικής πορείας.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε επιβράδυνση και διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες, έναντι 196 το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε πτώση έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στις 131 μονάδες. Ωστόσο, συνεχίζεται το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να αυξάνεται στις 101 μονάδες.