Καλύτερη οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους δηλώνει το 61% των CEOs, έναντι 55% στην προηγούμενη έρευνα
Νέα κάμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενώ επτά στους δέκα CEOs θεωρούν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ηπιότερης προσαρμογής μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε. χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις με τους δανειστές.

Αυτά ήταν τα βασικότερα συμπεράσματα της τριμηνιαίας έρευνας της ΕΑΣΕ, που διεξάγεται σε συνεργασία με την ICAP Group, σε δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων. Πάντως, παρά την αβεβαιότητα, εξακολουθεί να επικρατεί θετικό κλίμα μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων που διοικούν. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 61% έναντι 55% το προηγούμενο τρίμηνο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μικρή αύξηση του δείκτη, στις 134 μονάδες.

Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε πτώση στις 134 μονάδες έναντι 152 το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι κατά πολύ ηπιότερη της αντίστοιχης για το σύνολο της οικονομίας και για τον κλάδο δραστηριοποίησης. Παράλληλα όμως αυξήθηκε η αβεβαιότητα, αφού το 14% των CEOs δεν είναι σε θέση να προβλέψουν τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν. Τέλος, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σημείωσε νέα πτώση στις 143 μονάδες και διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.