Φορολογική μεταρρύθμιση και περαιτέρω μείωση δημοσίων δαπανών ζητούν οι CEOs

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 23/09 έως 7/10 του 2014. Σύμφωνα με αυτή, η πλειοψηφία των CEOs θεωρούν ότι η αύξηση των καινοτομικών προϊόντων και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών, ενώ παράλληλα δηλώνουν ότι η φορολογική μεταρρύθμιση και ο εξορθολογισμός με περαιτέρω μείωση των δημόσιων δαπανών είναι οι δύο τομείς του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) διαμορφώθηκε στις 155 μονάδες σημειώνοντας πτώση μετά από αρκετά τρίμηνα ανοδικής πορείας, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Η κάμψη του δείκτη αποτυπώνει την ανησυχία των CEOs για την ταχύτητα εφαρμογής των απαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών σε αρκετούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο όπου η αποκλιμάκωση της ύφεσης είναι δεδομένη και η αναπτυξιακή προοπτική προϋποθέτει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερα σε τομείς όπως η φορολογία, ο εξορθολογισμός των δαπανών του δημοσίου και οι αγορές αγαθών και εργασίας.