Σημαντικές απόψεις ακούστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα της ΕΑΣΕ

Ομιλητές ήταν οι Κρις Αμιράλης, Δ/νων Σύμβουλος ΝΑ Ευρώπης, Hay Group, Βαγγέλης Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής, KPMG, Παναγιώτης Κομματάς, Δικηγόρος και Νικήτας Κωνσταντέλλος, Δ/νων Σύμβουλος, ICAP Group. Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων CEOs αναφέρουν ότι το 2011 θα προχωρήσουν σε ριζική αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου ή της οργανωτικής δομής των εταιρειών που διοικούν.

Μάλιστα 28% των συμμετεχόντων σε έρευνα που διεξήγαγε η Hay Group, αναφέρει ότι έχει αποφασίσει να καταργήσει ορισμένα επίπεδα διοίκησης, ενώ 24% να συνενώσει επιχειρηματικές μονάδες. Πάντως, σε σύγκριση με το 2010, δεν αναμένονται δραστικές περικοπές. Η αισιοδοξία, η αποφασιστικότητα, η σωστή διαχείριση των ταμειακών ροών, η αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και, παράλληλα, η διατήρηση αναπτυξιακής στρατηγικής, η μη συμβατική σκέψη και η ορθή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης πρέπει να είναι στη λίστα των προτεραιοτήτων του CEO σήμερα.