Οριακή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το 3ο τρίμηνο του 2015

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου. Η βελτίωση αυτή αποτυπώνει την εκτίμηση των CEOs για τον τερματισμό της πολιτικής αβεβαιότητας και τη δέσμευση της κυβέρνησης που έχει προκύψει, να εφαρμόσει το συμφωνηθέν με τους πιστωτές πρόγραμμα προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, τρεις στους τέσσερις CEOs είναι προβληματισμένοι από τη συνέχιση της στασιμότητας, ενώ παράλληλα επτά στους δέκα πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 ή αργότερα. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το εν λόγω διάστημα διαμορφώθηκε στις 112 μονάδες, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) συνέχισε την πτωτική πορεία και διαμορφώθηκε στις 94 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσε άνοδο στις 131 μονάδες έναντι 115 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.