Αύξηση 7 μονάδων σημείωσε τον Ιούλιο η εμπιστοσύνη στην αγορά της διαφήμισης και του marketing στην Ευρώπη και άλλων 16 μονάδων τον Οκτώβριο του 2016, σύμφωνα με τον European Advertising Business Climate Index που εξέδωσε πρόσφατα η EACA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Επικοινωνίας. Η ώθηση οφείλεται στην ανάκαμψη της Μ. Βρετανίας από το σοκ της μετά-Brexit εποχής (εκτοξεύθηκε από το -31 στο +4,1), στη σταθερή ανάπτυξη στην Ισπανία και τη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, σε πτώση βρίσκεται ο δείκτης στη Δανία, την Κύπρο και τη Σλοβακία.

Η Ισπανία αποτελεί την ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διαφημιστική (+38), ενώ ο διαφημιστικός τομέας στην Ιταλία βίωσε μικρή πτώση στην εμπιστοσύνη, πέφτοντας από το +35 στο +30, ωστόσο, βρίσκεται ακόμα μεταξύ των υψηλότερων μονάδων, μαζί με τη Σουηδία και τη Γερμανία (+27). Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι, η Ελλάδα εμφανίζει αξιοσημείωτο άλμα από το -2 στο +21, και βρίσκεται ως εκ τούτου με θετικό πρόσημο για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια. Αξιοσημείωτη ενίσχυση στην εμπιστοσύνη στη διαφημιστική της αγορά βλέπει και η Κροατία με ανάπτυξη από το +7 στο +31. Από την άλλη πλευρά, η Σλοβακία έχει τον χαμηλότερο βαθμό στην Ευρώπη (-17), και είναι, μαζί με την Κύπρο (-9), τη Γαλλία (-5) και την Εσθονία (-2), στην αρνητική πλευρά του δείκτη.

Αύξηση ζήτησης για διαφημιστικές υπηρεσίες
Παράλληλα, έχουν αυξηθεί η ζήτηση και οι προσδοκίες για τις διαφημιστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η ζήτηση αυξήθηκε από το +11 το β’ τρίμηνο του 2016 στο +20 το γ’ τρίμηνο και οι προσδοκίες από το +6 στο +18 το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο, οι εταιρείες διαφήμισης και marketing από τη Β. Ευρώπη εξακολουθούν να βιώνουν τις υψηλότερες προσδοκίες ζήτησης για τις υπηρεσίες τους (+29). Παρόλ’ αυτά, ο διαφημιστικός τομέας στη Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τις μεγαλύτερες προσδοκίες για το δ’ τρίμηνο του 2016 (+17) απ’ ότι το γ’ τρίμηνο του 2016 (+5). Τόσο για την Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη, όσο και για τη Μεσογειακή Ευρώπη, οι προσδοκίες σε σχέση με τη ζήτηση παραμένουν θετικές (+10).

Σκεπτικισμός για την απασχόληση
Οι συνθήκες για τις τάσεις απασχόλησης είναι ελαφρώς διαφορετικές, καθώς η πραγματική εξέλιξη της απασχόλησης στον διαφημιστικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε πτώση από το +11 στο β’ τρίμηνο του 2016 στο +1 το γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας το χαμηλότερο σκορ σε αυτήν την κατηγορία από τις αρχές του 2015. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι, οι προσδοκίες σε σχέση με την απασχόληση αυξήθηκαν στο +18 για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 από το +3 το γ’ τρίμηνο του 2016. Όταν ρωτήθηκαν για το πώς αναμένουν να αλλάξει η απασχολησιμότητα στις εταιρείες τους μέσα στους επόμενους τρείς μήνες, οι εταιρείες σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης περιμένουν αισιόδοξες. Συνεπώς, οι προσδοκίες στη Δυτική Ευρώπη σημείωσαν αξιοσημείωτη αύξηση από το +2 στο +20, στη Βόρεια Ευρώπη από το +23 στο +27, ενώ στη Μεσογειακή Ευρώπη και την Κεντρική/ Ανατολική Ευρώπη καταγράφουν προσδοκίες ανάπτυξης από το +7 στο +12 και +10 στο +12, αντίστοιχα.

Τρ. Μαντάνης, General Manager, UM Greece: «Αύξηση επενδύσεων σε τηλεόραση και digital- Επάνοδος ανενεργών διαφημιζόμενων»
Είναι πράγματι αισιόδοξα τα μηνύματα για την αγορά της επικοινωνίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, γεγονός που αποτυπώνεται και στο Advertising Business Confidence Index. Η διαφήμιση και η επικοινωνία συμβάλλει στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, άρα είναι απαραίτητη στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, και οι διαφημιζόμενοι το έχουν κατανοήσει πλήρως.

Όπως φαίνεται και στην Ελληνική αγορά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι γι’ αυτή την καταγεγραμμένη αισιοδοξία του κλάδου, όπως η αύξηση των διαφημιστικών επενδύσεων στην τηλεόραση και στο digital, η διαφημιστική ανάπτυξη νέων κατηγοριών, αλλά και η επάνοδος διαφημιζόμενων που ήταν ανενεργοί διαφημιστικά.
Οι διαφημιζόμενοι, λόγω των συνθηκών της αγοράς, έχουν τροποποιήσει τις στρατηγικές τους από long term σε short term και αυτό ακoλουθούν και στις επενδύσεις τους σε επικοινωνία για τις μάρκες τους. Ο ρόλος των εταιρειών επικοινωνίας είναι να υποστηρίζει τις αλλαγές στην στρατηγική των διαφημιζόμενων και πολλές φορές να τις οδηγήσει.

Εμείς στη UM, τροποποιήσαμε τα τελευταία χρόνια το σκεπτικό μας στον στρατηγικό σχεδιασμό καναλιών επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται τα business objectives του διαφημιζόμενου και όχι απλά να επιτυγχάνονται τα media metrics. Για να υλοποιηθεί το παραπάνω χρειάστηκε χρόνος και επενδύσεις σε έρευνες, εργαλεία, νέες μεθοδολογίες και εκπαίδευση. Οι πελάτες μας ήδη απολαμβάνουν τα οφέλη των παραπάνω επενδύσεών μας και αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία μας για το μέλλον.