Την ισχυρή οικονομική επίδραση της δραστηριότητας της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas) αποτυπώνει η μελέτη του ΙΟΒΕ για το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας για την περίοδο 2019 – 2021.

Για την εθνική οικονομία: Η άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση στην ελληνική οικονομία από το σύνολο της Coca-Cola στην Ελλάδα, άγγιξε τα €1,3 δισεκ. (0,7% του ΑΕΠ). Αυτό σημαίνει πως για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας της Coca-Cola στην Ελλάδα δημιουργούνται €6 στην ελληνική οικονομία. Το αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελλάδα συνδέεται και με τα έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της, με τη συνολική συνεισφορά, το 2021, να ανέρχεται στο 1,2% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Για την απασχόληση: Μέσα από τη δραστηριότητα της Coca-Cola στην Ελλάδα προκύπτει σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση, που αντιστοιχεί σε υποστήριξη 32.800 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας (0,7% της συνολικής απασχόλησης). Για κάθε 1 άμεση θέση εργασίας στην Coca-Cola στην Ελλάδα, δημιουργούνται άλλες 16 στην ελληνική οικονομία.

Για τον κλάδο αναψυκτικών: Η Coca-Cola στην Ελλάδα δημιουργεί σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών του κλάδου (48,5%). Παράλληλα αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους (42,6%). Την τριετία 2019-2021, η Coca-Cola στην Ελλάδα υλοποίησε επενδύσεις ύψους €75,6 εκατ. για την ενίσχυση της δραστηριότητά της. Η συμβολή της Coca-Cola στην Ελλάδα διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, όπου λόγω των συνθηκών υπήρξε συρρίκνωση των μεγεθών της οικονομίας. Το 2021, η συμβολή από την άμεση δραστηριότητα της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη του ΙΟΒΕ για το Οικονομικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα της Coca-Cola στην Ελλάδα εδώ