Πραγματοποιείται online στις 29 Ιουνίου.

Η Nielsen διοργανώνει το διαδραστικό online workshop «e-Commerce Category Management», στις 29 Ιουνίου 2020, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση τόσο της μεθοδολογίας του Category Management όσο και πιο συγκεκριμένα της διαδικτυακής εμπορικής πολιτικής.

Ενσωματώνοντας στο ήδη υπάρχον μοντέλο τη γνώση που παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων (Sales Effectiveness). Μέσα από τα 5 βήματα της διαδικασίας του e-commerce Category Management θα παρουσιαστεί η μέθοδος του ορισμού, της ανακάλυψης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και τέλος της προσομοίωσης των αποτελεσμάτων της εκάστοτε κατηγορίας στο διαδικτυακό κανάλι.