Για πρώτη φορά, τα social media απορροφούν μεγαλύτερο budget από τους διαφημιζόμενους συγκριτικά με την τηλεόραση, όπως αποκαλύπτει η νέα έκθεση Warc Global Advertising Trends. Ωστόσο, και τα δύο Μέσα προσελκύουν δυσανάλογο μερίδιο του διαφημιστικού προϋπολογισμού, αν λάβουμε υπόψη τον χρόνο που περνά ο μέσος καταναλωτής σε αυτά τα κανάλια καθημερινά.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έκθεσης δείχνουν ότι τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 39,1% των διαφημιστικών δαπανών του 2022, ενώ έχουν μερίδιο 21,4% της καθημερινής κατανάλωσης Μέσων. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την τηλεόραση είναι 31,5% και 16,1%. Οι δαπάνες στα social media θα πρέπει να μειωθούν κατά 94,3 δισ. δολάρια για να αντιστοιχούν στα επίπεδα παγκόσμιας κατανάλωσης του Μέσου το επόμενο έτος, και για την τηλεόραση κατά 86,9 δισ.

Το μεγαλύτερο χάσμα προϋπολογισμού και κατανάλωσης εντοπίζεται στην Κίνα (όπου οι δαπάνες των διαφημιζόμενων είναι 3,3 φορές μεγαλύτερο από την κατανάλωση), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,2 φορές) και στις ΗΠΑ (2 φορές). Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι τα podcast είναι υποτιμημένα κατά 40 δισ. δολάρια, με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για διαφημιζόμενους στο κοινό 16-24 ετών. Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα 100 αγορών παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα έρευνας της GWI σε πάνω από 715.000 καταναλωτές. (Πηγή: Warc)