Οι δύο στους τρεις Έλληνες συμβουλεύονται κριτικές και αξιολογήσεις online, προτού αγοράσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Customer Experience Stories».

Παράλληλα, δύο στους τρεις δηλώνουν ότι οι ίδιοι μπαίνουν να κάνουν αξιολόγηση μετά από μια εμπειρία τους με κάποιον οργανισμό, είτε όταν η εμπειρία ήταν εκπληκτική, είτε όταν ήταν πολύ κακή. Ακόμα, οι τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι είχαν μια εξαιρετική εμπειρία με κάποιον οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο, μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, αλλά και τρεις στους πέντε είχαν μια απογοητευτική εμπειρία, όπου, όχι μόνο δεν εξυπηρετήθηκαν, αλλά ταλαιπωρήθηκαν, θύμωσαν, με πρόθεση να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Επιπλέον, όπως αποκαλύπτει η έρευνα, το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να κάνει μια εμπειρία πελάτη αξέχαστη–αλλά και ολέθρια–είναι η συμπεριφορά του προσωπικού, ο τρόπος, η ευγένεια και το αυθεντικό ενδιαφέρον.