Δύο νέα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβε σε τοπικό επίπεδο η H+K Strategies μέσω του δικτύου της. Πρόκειται για την καμπάνια Europe in my Region, η οποία αναδεικνύει την αριστεία σε τοπικά έργα που έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καμπάνια NextGenerationEU, η οποία περιλαμβάνει επικοινωνία του σχεδίου της ΕΕ για να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία, να μετασχηματίσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτών των δύο έργων, η ΕΕ θα προσφέρει υπηρεσίες Event Management, Media Relations και Storytelling και Influencer Marketing, καθώς επίσης και διαχείριση επικοινωνίας σε social media.