Τις υπηρεσίες της ενισχύει η εταιρεία Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού People for Business, εντάσσοντας στην ομάδα της δύο νέα στελέχη. Πρόκειται για τη Βασιλεία Μίχου και την Ειρήνη Κουκίδου, οι οποίες αναλαμβάνουν θέσεις HR Consultant on People & Culture.

Η Βασιλεία Μίχου διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας κυρίως σε θέσεις finance, accounting και reporting σε πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων κλάδων, όπως εμπορικές, φαρμακευτικές και υπηρεσιών.

Η Ειρήνη Κουκίδου μετρά περισσότερα από 6 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.